От 2024 г. само чрез CEERIS ще се докладват речни пътувания в България

18 Декември 2023

От 2 януари 2024 г. новата обща система за електронно докладване в Централна и Източна Европа CEERIS е достъпна на интернет страница www.ceeris.eu. Преустановява се работата на досега използваната система за електронен документооборот Single Window – sw.bulris.bg, като до 1 януари 2024 г. формалностите за пристигане или отплаване на корабите в или от българските пристанища на р. Дунав  могат да бъдат изпълнявани  чрез попълване на данни и в двете системи.

Промените са въведени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ във връзка с изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1744 на Комисията от 17 септември 2019 г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване и на правомощията на предприятието, определени в Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.