ДППИ осигурява условия за посещения на по-големи кораби в района на пристанище Бургас

28 Май 2024

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) ще представи работата по удълбочаване на акваторията в района на пристанище Бургас. В рамките на събитието, което ще се проведе на 29 май 2024 г. в морския град, ще се извърши демонстрация на място на драгажните работи в района на басейн маневрена зона до терминал Бургас изток 2/2A и пристанищен терминал Бургас-запад, както и ще бъдат представени очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Проект „Капитално драгиране – басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/“ представлява удълбочаване на акваторията в пристанището за постигане на нови проектни дълбочини. Реализацията му е свързана и с изграждането на нова кейова стена за корабно място № 28 на терминал Бургас-запад, част от пристанище за обществен транспорт Бургас.

Основната цел на проекта е постигане на определени проектни параметри на акваторията за подход, маневриране и приставане на максимално разчетните кораби, като по този начин ще се осигури достъп до новоизграждащата се пристанищна инфраструктура в източната част на пристанищен терминал Бургас-запад и ще се създадат условия за привличане на различни по видове и обем товари.

Изпълнението на проекта за капитално драгиране ще доведе до цялостно и дългосрочно решение по отношение на подхождането и маневрирането на кораби и бъдещите нужди от нови маневрени зони в съответствие с инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите, разположени в акваторията на пристанище Бургас.

Проект № BG16FFPR001-3.001-0005 „Капитално драгиране – басейн между Терминал „Бургас Запад“ и Терминал „Бургас Изток 2/2А/“ се финансира със средства на Европейския съюз от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., с национално съфинансиране и със собствени средства на бенефициента Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.