Успешно приключи вторият етап от рехабилитацията на вълнолом Варна

01 Юли 2024

Финансираният от ДП „Пристанищна инфраструктура“ втори етап от рехабилитацията на вълнолома във Варна е завършен. Той е с дължина 463 метра (по километража на  вълнолома от км 0+793 до км 0+330) и е реализиран въз основа на работен проект, съобразен с резултатите от инженерно-геоложко проучване в зоната пред вълнолома, от хидрографско проучване и подводни огледи на съоръжението и на дъното в участъка пред вълнолома,  в защитената част на акваторията и около главата (фара).

Основните извършени ремонтно-възстановителни работи включват направа на матраци под вода за укрепване на дъното, направа на послойна опорна каменна призма от фракционна скална маса и направа на укрепваща и защитна берма с бронировка от тетраподи с различно тегло – 4, 8, 10 и 12 тона. Целта е да се отстранят съществуващите дефекти и щетите от щормовите фактори по тялото на вълнолома и да се гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на съоръжението.

Вълнолом Варна е построен през 1906 г. Той е с дължина около 1220 м и огражда акваторията на пристанището от изток. Изложен на въздействието на природните сили, от построяването си до края на миналия век, вълноломът е претърпял много изменения и нарушения по тялото и съответно са последвали ремонтно-възстановителни дейности.

В периода ноември 2015 – януари 2016 г. са изпълнени строително-ремонтните работи за първия етап, който е  с дължина 100 метра и обхват от км 0+793 до км 0+893. През първия рехабилитационен етап бяха възстановени хоризонталните бетонови повърхнини над вода, възстановен беше тилът на вълнолома, реставрирани бяха обрушени ръбове, бяха ремонтирани каменната зидария и оградният парапет от стоманени тръби, както и беше направена бронировка от 4 т. тетраподи.