Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS“ за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

15 Септември 2016

Статус: Възложена

Вид: Услуга