Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

24 Октомври 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Целта на обществената поръчка е изготвянето на инвестиционен проект във фаза „технически“ за изграждане на специализиран пристанищен обект – пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом. Проектът трябва да отразява съществуващото положение и да бъде съобразен с новите тенденции в развитие на хидротехническото строителство. В предмета на поръчката се включват както дейности по проучване и проектиране така също и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР до цялостно приключване на обекта. Новият източен вълнолом се намира източно от корабно място 20А и западно от 0-во к.м. Общата му дължина е около 1200 метра. Пристана за кораби, предназначени за спомагателни дейности трябва да се разположи след първата чупка на вълнолома, която е на разстояние около 300 метра от началото му. Той трябва да осигурява места за 11 кораба с дължина около 38 метра всеки. Максималното газене на корабите е 6 метра. На новопроектирания пристан трябва да се предвидят необходимите съоръжения за швартоване на корабите към кейовите места, табла за захранване с ел. енергия и изводи за захранване с вода. Необходимо е да бъде проектирано и осветление на целия район, който ще бъде използван от корабите.