Авторски надзор за обект: „Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом“

02 Април 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга