Упражняване на авторски надзор на обект „Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к. м., Пристанище Варна – Запад –втори етап

22 Юни 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга