Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад

11 Юли 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Ремонтът на подкрановият път ще включва изпълнението на следните основни видове работи:
- доставка на необходимите материали;
- демонтажни работи;
- ремонтно-монтажни работи;
- съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи;
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.