Работен проект „Ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада №1 на Пристанищен терминал Бургас – Запад

18 Февруари 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Целта на настоящата обществена поръчка е изработване на работен проект за възстановяване и запазване на носещата способност на долното строене на „ Естакада №1” на Пристанищен терминал „ Бургас –Запад” за осигуряване на нормална експлоатация на съоръжението, съгласно приложената Техническа спецификация.