Закупуване с цел подмяна на остарели с изчерпан технически ресурс акумулаторни батерии

17 Май 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Oбществената поръчка включва дейностите по:
а) Доставка на 5 вида акумулаторни батерии:
4200 бр. батерии 12V5Ah
700 бр. батерии 12V/7Ah
100 бр. батерии 12V/45Ah
20 бр. стартови акумулатори 12V/70Ah
7 бр. стартови акумулатори 12V/100Ah
Батериите трябва да са годни за непосредствен монтаж и експлоатация.
б) Изземване на излезлите от употреба батерии, в съответствие с изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.