Закупуване на резервни части за радиотелефонна система

17 Май 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Обществената поръчка включва доставка на следните модули:
- DX-Altus-SR Server Subrack 19’’ – шаси с дънна платка – 3 броя;
- DX-Altus-SCU System Control Unit – модул за управление и контрол на системата – 8 броя;
- DX-Altus-TMU Tape Monitor Unit – модул за наблюдение и управление на записите – 2 броя;
- DX-Altus IPE VoIP Interface Module – интерфейс, модул за управление по интернет протокол – 11 броя;
- DX-Altus-AFI Audio Facilities Interface IP – интерфейсен блок между сървър и оператор, управлява слушалки, микрофони, говорители и операторски ключове – 6 броя.