Закупуване на специализиран катер, пристанище Варна

29 Април 2015

Статус: Прекратена

Вид: Услуга

Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва доставката на 1 (един) брой специализиран мореходен оборудван катер за наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове, както и промерната дейност в акваториите на пристанищата за обществен транспорт и каналите, снабден със съответен фундамент („кладенец”) за закрепване на ехолот и съпътстващата го апаратура и кърмова работна платформа.