Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор – 1 бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом

23 Юни 2015

Административната сграда в пристанищен терминал Лом се намира на ул. „Пристанищна“ №21 и представлява административна сграда на 4-ри етажа (един партерен и три над партерни етажа). Настоящият обект се класифицира като четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4 б.”б” от ЗУТ.

Към настоящият момент основният достъп до етажите на сградата се осъществяват чрез изградените две стълбищни клетки на сградата, разположени в двата края на сградата. Основната клетка за достъп се позиционира в западната част на сградата, а в северната част на сградата се намира стълбищна клетка изпълняваща функцията на авариен изход. Достъпът до част от сутеренния етаж се осъществява през трети вход разположен на северозападната фасада на сградата, въпросният вход няма развитие по височина на сградата. Чрез настоящата обществена поръчка се цели изграждането на външен асансьор на западната фасада на административната сграда.