Укрепване на пристана и вътрешния откос на отрезна дъга, прилежащи на Брегови център, Пристанище Бургас

02 Юли 2015

Пристанът за швартоване на лодки е изграден в откоса на оградната дига от скални блокове на насипното равнище на първо корабно място на терминал „Бургас – Изток -1“,част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас. Оградната дига огражда източната страна на входа към акваторията на терминала и на нея е монтиран входния фар на пристанището – „Зелен фар“.

От северната страна по дължината на откоса– откъм акваторията е изграден пристан за приставане и обслужване на лодки, извършващи спомагателни дейности при маневрирането на плавателни съдове в акваторията на терминала. Пристанът е с дължина около 30 метра и е изграден от скални блокове 500-1500 кг., защитна бронировка и стоманобетонна плоча. Продължителното въздействие на вълнението на морето е довело до разрушения по бронировката на кея, изтичане на скален материал и оформяне на каверни под конзолната стоманобетонова плоча на пристана и короната на оградната дига. През 2014 г. започва строителството на Сграда за брегови център Бургас в непосредствена близост до пристана. Съществуващото състояни на кейовите съоръжения са предпоставка за подкопаване на основите на сградата и нарушаване на устойчивостта й. В тази връзка е възложено изработването на работен проект за аварийно укрепване на пристана и вътрешния откос на оградната дига със скални блокове 500-1500 кг. Целта на настоящата поръчка е изпълнението на предвидените в проекта СМР за възстановяване на проектния откос на оградната дига от страна „акватория“, запълване на каварните и разрушенията по бронировката и предотвратяване на изтичането на скален материал под хелинга и гарантиране на стабилитета на новоизградената сграда на брегови център Бургас.