Новини
ДППИ откри модерна зарядна станция  за електромобили на пристанище Бургас
ТВ СКАТ - Най-старото българско пристанище чества 180 години от създаването си
Представяне на книгата на ДППИ "Българските пристанища (1879-2014 г.) Хроника"
Ден на река Дунав
Профил на купувача

Консултантска услуга за подготовка на описание на архитектурата и обхвата на внедрените функционалности в интегрираната информационна система на ДП „Пристанищна инфраструктура", и изготвяне на документация с технически изисквания, критерии за подбор на участниците и методика за оценка на оферти за избор на Изпълнител за поръчка с предмет: „ЦЯЛОСТНА ПОДДРЪЖКА НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) - SAP ERP

Прочети повече...

Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе-запад

Прочети повече...

Текущ ремонт на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток

Прочети повече...

Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Прочети повече...