Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом - Варна – първи етап от възстановителните дейности

27 Юни 2014

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Изпълнението на поръчката включва проектиране, авторски надзор и изпълнение на ремонтни дейности на Вълнолом Варна - първи етап от възстановителните дейности.