Почистване прилежащата акватория на пристанищен терминал Видин - Център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин

01 Август 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство