Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон ТП „Пристанище Варна, СП дирекция „Ръководство на корабния трафик „Черно Море” и СП дирекция „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали” на ДП „Пристанищна инфраструктура“

20 Януари 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга