Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България” (MARSPLAN-BS)

02 Юни 2017

Статус: Прекратена

Вид: Услуга

Предметът на поръчката включва извършване на проучване на всички данни, свързани с морското пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България и предоставяне на възложителя на идентифицираните налични данни. Основните задачи са: извършване на изследване за наличност на данни, свързани с предмета на поръчката и анализ на характеристиките на наличните данни по отношение на приложимостта им за нуждите на морското пространствено планиране; събиране, систематизиране и предоставяне на наличните данни; оказване на методическа помощ и съдействие при интегриране на предоставените данни към Центъра за обмен на данни, в подкрепа на трансгранични дейности по морско пространствено планиране.