Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово - II-ри етап, изграждане на ограда и възстановяване на 50м. наклонено брегоукрепително съоръжение

17 Август 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство