Строителен надзор за обект „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., Пристанище Бургас”

14 Март 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предмета на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на обект ,,Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 5 к.м., пристанище Бургас”. Обхват: Колектора ще се изпълни със стоманобетонови правоъгълни сглобяеми елементи. Дължината на трасето възлиза на 237 м. По трасето на съществуващия канал ще се изградят 3 нови шахти.