Инженеринг - рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток

21 Май 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Ремонтът на подкрановите пътища ще включва изпълнението на следните основни видове работи: -изработване на Работен проект за организация и изпълнение на рехабилитационните работи, съобразен с нормативните изисквания за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), съгласуване със съответните органи на ИДТН; - доставка на необходимите материали; - демонтажни работи; - ремонтно-монтажни работи; - съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация, екзекутивни чертежи; Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.