Рехабилитация настилки и подземни комуникации в тила на 3, 4 и 5 к.м., Пристанище Варна Изток

17 Май 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Площта предмет на настоящата поръчка е около 24 000 м2 СМР, които ще се извършат са следните: рязане на асфалтобетонова настилка, фрезоване на асфалтобетонова настилка, направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета, направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли, доставка и монтаж на пътни знаци и направа на лабораторни проби, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, доставка и монтаж на автоматични бариери, турникет за контрол на достъпа и изграждане на фундаментите към тях. изграждане асансьор за инвалиди, изграждане на нови шахти, полагане на тръби ПЕВП ф110, необходимите фитинги, ПХ, спирателна арматура, зариване на водопровода, изпитване и дезинфекция, доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф300 и 200 SN16 в изкоп, необходимите фитинги, изграждане на нови РШ, канализационни с H до 3,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000 и изпитване на канализацията, изграждане нови кабелни канали и изтегляне на нови кабели. доставка и монтаж на улични осветителни тела до 6 метра, разрушаване на две сгради от по 160 м2.