РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ – ЗАХРАНВАЩИ ПОРТАЛ 3 И КЕЙОВО МЯСТО 17-2, „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ“, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ И ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

18 Февруари 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство