Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе-запад

23 Април 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство