Инженеринг и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък, на пристанищен терминал Русе-запад

09 Май 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство