Доставка на катер за ремонтни работи, подмяна и докуване на буйове, пристанище Бургас

02 Май 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка

Поръчката предвижда доставката на един брой специализиран мореходен оборудван катер за наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове с район на действие от на нос Емине до географския паралел на българо-турската граница, проектиран и построен в съответствие с настоящата Техническа спецификация на Възложителя. Корабът ще оперира в пристанищни, рейдови и крайбрежни зони на Черно море, с отдалеченост на плаване до 20 морски мили от безопасно убежище и съгласно Разпореждане № 68 на ИА „Морска Администрация“ се определя в район II за плаване. Корабът трябва да е напълно оборудван и пригоден за извършване на наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване - морските и канални буйове в акваториите на пристанищата за обществен транспорт и каналите.