АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА МАНЕВРИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА

23 Август 2019

Статус: Прекратена

Вид: Услуга

В предмета на обществената поръчка са включени за изпълнение следните дейности: 1. Изготвяне на системен проект. 2. Актуализция и внедряване на Софтуерния продукт в системата на Възложителя. 3. Тестване на системата. 4. Обучение на персонала на Възложителя за работа с актуализирания Софтуерен продукт. 5. Гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт.