„Комплексно обслужване и поддръжка на мониторингово оборудване, разположено на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна“ по две обособени позиции: Oбособена позиция № 1: „Мониторингово оборудване в района на пристанище Бургас”; Oбособена позиция № 2: „Мониторингово оборудване в района на пристанище Варна”

28 Август 2019

Статус: Възложена

Вид: Услуга