Портал 3 и пътна връзка, Пристанище Варна Запад

24 Октомври 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство