Филм за успешно приключения проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“, финансиран от ЕФРР чрез ОПТ

Нова ТВ, 10.09.2015 г. - Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ

СКАТ, 18.05.2015 г. - ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013“

БНТ, 10.12.2014 г. - Специализиран катер, закупен по проект „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС“ ще обследва дъното на реката.