Видео - построяване на точното копие на кораба на тракийския цар Резос, участвал с него в Троянската война преди 3500 години.

 

 

Филм за изпълнения в срок проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) - Фаза 3“

Филм за успешно приключения проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“, финансиран от ЕФРР чрез ОПТ

Нова ТВ, 10.09.2015 г. - Пускане в експлоатация на системата БУЛРИС

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ

Брегови център-Варна - репортаж на бТВ