СКАТ, 18.05.2015 г. - ДППИ представи напредъка по проект VTMIS, финансиран от ЕФРР по ОП „Транспорт 2007-2013“

БНТ, 10.12.2014 г. - Специализиран катер, закупен по проект „Изграждане на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС“ ще обследва дъното на реката.

Канал 0, 08.06.2012 г. – репортаж от заключителната международна конференция по проект ECOPORT 8

Репортаж от заключителната международна конференция в Бургас, по време на която се състоя официалното приключване на проект ECOPORT 8, финансиран със средства по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г. Партньор и събенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

БНТ 1 – репортаж за „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС“

Репортаж за „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” – проект, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” с конкретен бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

бТВ, 05.10.2013 г. – Бургас с нова Морска гара: след броени дни градът ще посрещне първия луксозен пасажерски лайнер

След броени дни градът ще посрещне първия луксозен пасажерски лайнер