Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на брегови центрове за управление на трафика – Варна и Бургас

16 Февруари 2016

Предметът на настоящата поръчка е доставка и монтаж на слънцезащитни щори за нуждите СПД „РКТ-Черно море” към ДП „ПИ” за сградите на бреговите центрове в гр. Бургас и гр. Варна. През 2015 г. завърши строежът на сградите на брегови център Варна и брегови център Бургас, които бяха построени по проект „Информационна система за управление трафика на плавателните съдове (VTMIS) – фаза 3. Разрешение за ползване на сградата на брегови център Варна е издадено на 08.07.2015 г., а на сградата на брегови център Бургас разрешението за ползване е издадено на 14.07.2015г. Съгласно проектната документация на обектите не са предвидени слънцезащитни щори. От въвеждането на сградите в експлоатация през месец септември 2015 г. до момента се доказа, че поради денонощния експлоатационен режим на сградите и спецификата на извършваната дейност е необходимо наличието на слънцезащитни щори на сградите на брегови център Варна и брегови център Бургас. По тези причини е необходимо да се доставят и монтират интериорни (вътрешни) слънцезащитни щори с ръчно управление по остъкляването на окачените фасади на брегови център Варна и брегови център Бургас в съответствие с Техническата спецификация на възложителя, в това число: - Изготвяне на проекти на слънцезащитните щори за сградите на бреговите центрове в гр. Бургас и гр. Варна; - Доставка и монтаж на слънцезащитни щори за сградите на бреговите центрове в гр. Бургас и гр. Варна.