Закупуване на многолъчев ехолот и програмна апаратура

18 Юни 2014

Статус: Прекратена

Вид: Доставка

Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва доставката на 1 (един) брой многолъчев ехолот и прилежащото оборудване: 1 (един) брой сензор за отчитане хоризонтални и вертикални движения, направление на движение и позициониране на кораба в реално време;

1 (един) брой сензор за измерване на скоростта на звука във водата в приантенното пространство; 1 (един) брой прибор за измерване на скоростта на звука във водната колона, съпътстващ софтуер и обучение на лицата, които ще работят с доставеното оборудване.

Гаранционният срок на оборудването трябва да е минимум 18 месеца.

Срок за изпълнение на поръчката: до 70 календарни дни от датата на подписване на договора с избрания изпълнител.