Благоустрояване и вертикална планировка за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"

08 Юли 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство