Изграждане на автоматизиран портал, частична ограда, 2 бр. гаражни клетки и изпълнение на вертикална планировка с трайна настилка в имот за Административна сграда – ТП Лом

02 Август 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство