Предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

19 Юни 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка има за предмет предоставяне на услуги по смисъла на Закона за туризма за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“, както следва:

  1. закупуване на самолетни билети за превоз по въздух;
  2. осигуряване на хотелско настаняване на служителите и на членовете на Управителния съвет (УС) на ДП „Пристанищна инфраструктура”, при осъществяване на служебните пътувания, съгласно всяка конкретна заявка на възложителя, в т.ч. и осигуряване на превоз до крайната дестинация в случаи, когато крайната дестинация не разполага с възможности за въздушен превоз;
  3. осигуряване на застраховка (валидна за срока на престоя в съответната дестинация) на пътуващите лица, при необходимост и направена заявка от представител на възложителя;
  4. предоставяне на информация за визовите изисквания на държавата, до която се извършва пътуването, ако има такива и изготвяне необходимата виза за пребиваване на командирования служител в съответната страна.