РЕХАБИЛИТАЦИЯ НАСТИЛКИ И ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ ПО УЛ. ВЪЛНОЛОМНА, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК

05 Юли 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително монтажни работи по рехабилитация настилки и подземни комуникации по улица Вълноломна, Пристанище Варна Изток.