Рехабилитация на КПП-та на I-ви и II-ри участъци на Пристанищен терминал Русе-запад и битови помещения на II-ри участък

09 Август 2018

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Ремонтните работи се изразяват в:
КПП-та в I-ви и II-ри участъци
- подмяна на покривна хидроизолация;
- подмяна на дървените входни врати с PVC;
- подмяна на прозорците с PVC дограма;
- направа външна топлоизолация експандиран полистирен EPS 120 (18-20 кг/м3) с дебелина на плочата 80 мм – полагане на силиконова мазилка;
- доставка и монтаж на климатични инверторни системи;
- подмяна на ел.ключове и контакти;
- подмяна на осветителните тела с LED;
- полагане двукратно на латексова боя по стени и тавани;
- очукване на компрометирана мазилка и направа на нова по козирките;
Битови помещения и стълбище:
- подмяна на балатумни настилки;
- подмяна на дървени врати с PVC;
- полагане двукратно на бяла и цветна латексова боя по стени и тавани;
- подмяна осветителни тела с LED;
- направа растерен окачен таван 60/60;
- доставка и подмяна на душове и смесителни батерии.
Пълният обем и видовете ремонтни работи са посочен в приложената прогнозна количествена сметка.