Рехабилитация на отбивни съоръжения на 1-13 к.м., пристанищен терминал Бургас Изток-1

15 Октомври 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Предметът и целта на обществената поръчка е да се извършат СМР, отнасящи се до рехабилитация на отбивните съоръжения на 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12 и 13 корабни места на пристанищен терминал „Бургас – Изток – 1” с оглед възстановяване на безопасността, функционалността и експлоатационната годност