Приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност в пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна и Бургас” по четири обособени позиции

19 Септември 2019

Статус: Възложена

Вид: Услуга