Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на радиолокационни станции за подмяна на износени с изчерпан ресурс радиолокационни станции

02 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка