Разработване и внедряване на мобилно приложение на RIS услугата Notice to Skippers (Известия до корабоводителите) и представяне на препоръки и мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда в случай на установяването необходимостта им в процеса на внедряване на приложението

10 Ноември 2014

Предметът на поръчката включва разработване и внедряване на мобилно приложение на RIS услугата Notice to Skippers (Известия до корабоводителите), както и   представяне на препоръки и мерки за усъвършенстване на нормативната, организационната и/или техническата среда,   в случай на установяването необходимостта им в процеса на внедряване на приложението.