Допълнителни драгажни работи за обект: Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна

06 Февруари 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Настоящата поръчка е за възлагане на допълнителни драгажни работи за обект:„Рехабилитация за поддържане на проектните дъблочини на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна”. Канал 1 свързва Черно море с Варненското езеро. Той има дължина 3,8 км и по проект е драгиран до кота -12,78 (БС) с ширина на дъното в правите участъци 103 м, а в кривите 178м.

Поради наносни процеси и други затлачващи фактори, понастоящем дълбочината на газене в канала е ограничена със заповед на Капитана на пристанището. Всички комуникационни трасета пресичащи канала са проектирани в перспектива и позволяват безпроблемно извършване на рехабилитационни работи за удълбочаване на канала. Канал 2 е разположен между Варненско и Белославско езера като на практика достига до Пристанище Варна - Запад и представлява основната част от връзката Черно Море –„Пристанище Варна – Запад”. Каналът е изпълнен през периода 1976 - 78 год. от „Трансстрой – Варна”.