Рехабилитация на осветлението на нов източен вълнолом

01 Март 2016

Предметът на поръчката „Рехабилитация на осветлението на нов източен вълнолом” включва подмяна осветителнте тела по ръба на стената и луминисцентните тела (тип градинско осветление ) долу по стената с нови LED осветителни тела (морско изпълнение с кръгова диаграма на осветеност). Да се извърши подмяна на старите разклонителни кутии, предпазители и разпределителен шкаф с нови. Да се подмени захранващият кабел на съответните токови кръгове от новото табло.