УКРЕПВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КЕЙОВА СТЕНА В РАЙОНА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

21 Декември 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Целта на обществената поръчка е извършване на реконструкция и рехабилитация на КМ № 5 с цел възстановяване на неговата и функционалност и безопасност при извършване на товаро-разтоварните дейности. Има изготвен работен проект „Проект за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 — пристанище Бургас“. Проектът е разработен по кейови места и дава възможност за етапно изпълнение. Ще се изпълни проекта в частта, касаеща рехабилитацията на корабно място № 5. Обектът е I-ва категория по смисъла на на чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.