Изграждане на бетонни площадки пред „Склад № 2 – двуетажен“ и южен кей на II-ри участък на Пристанищен терминал Русе - Запад

28 Октомври 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство