Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда ”Брегови център за управление на корабния трафик”- II - III етап

18 Юли 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на обществената поръчка е ,,Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" – II и III етап“ .Възстановяването на бронировката включва изпълнението на опорна призма в основата на откосите. Опорната призма се оформя в изкоп (драгаж) до съответната кота от скални блокове 300-1000 кг., положени върху ВСМ с дебелина 1,0 м. или трошен камък с дебелина 0,5 м, под който е разстлан геотекстил (с тегло 800g/m2), играещ ролята на обратен филтър. Пластът ВСМ (или трошен камък) и опорната призма се подравняват от водолази. Зоните с засилено обтичане и косо вълново въздействие се изпълнява с бронировка от хексалеги (2 т.) . В участъка на праволинейния кей горната част на бронировката се оформя като берма и се защитава с каменни матраци тип КМ4/2/0,5.