Възстановяване на отводнителен канал и прилежаща настилка 5 к.м., Пристанище Варна Запад

28 Декември 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за строително-монтажни работи по изграждането на отводнителен канал и прилежаща настилка в тила на 5 к. м.

Видове дейности:

— Геодезически заснемания на съществуващия терен,

— Изкопни работи,

— Изработване на стоманобетонов отводнителен канал по детайл,

— Уплътняването на земното легло,

— Заздравяване на земната основа,

— Полагане на трошенокаменната настилка,

— Полагане на бетонова настилка с дебелина 20 см с двойно армирана мрежа № 10 на карета 20/20 см, от бетон В 40, сулфатоустойчив, оформена в правоъгълни полета оградени с фуги. Армировката да е със стомана клас B 500. Бетонирането завършва с нарязване на фуги. Фугите се запълват с асфалтова паста.