Изграждане на товарен автоподход и прилежаща инфраструктура на пристанищен терминал Лом

12 Януари 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство